Služby

S čím vám mohu pomoci?

Tlumočení a překlady z/do anglického a francouzského jazyka

Simultánní a konsekutivní tlumočení

konferencí, workshopů a seminářů, úředních jednání

Úředně ověřené překlady pro právnické subjekty

smluv, překlady technických manuálů, směrnic, pokynů a dalších dokumentů 

Doprovodné tlumočení pro společnosti

jednání, školení a další akce

Úředně ověřené překlady dokumentů pro fyzické osoby

matriční dokumenty, vysvědčení, výpisy z rejstříků, osvědčení,...

Tlumočení svateb


Překlady

internetových stránek, reklamních textů, nabídek a dalších marketingových textů

Ceník služeb

Překlady textů: Cena překladů se zpravidla odvíjí od počtu normostran. Jedna normostrana je standardizována jako 1 800 znaků včetně mezer. Případně je možné účtovat dle počtu slov nebo hodinovou sazbou.

Tlumočení: Tlumočení je účtováno formou polodenní nebo denní sazby.

© 2021 Kateřina Matrasová
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!